Wat is ‘Wegwijzers’?
‘Wegwijzers’ is een kortdurend individueel traject, waarbij we verkennend en/of ondersteunend werken.

Tijdens een traject van 4 sessies (60 min/sessie) gaan we samen op weg. We verkennen de moeilijkheden die je ervaart, bekijken de hulpvraag en bespreken vervolgen een manier van aanpak op maat. Hiermee gaan we aan de slag!

Wat kan die hulpvraag zoal zijn? Wat kan er tijdens deze sessies aan bod komen?

Het verkennen en in kaart brengen van de ervaren moeilijkhedenWelke moeilijkheden ervaar je? Hoe beïnvloeden ze op dit moment jouw leven? Waar wil je graag verandering in zien?
Het vinden of vast kunnen houden van motivatie Wat ís motivatie precies? Wat kan voor jou motiverend zijn (tijdens je herstelproces)? Op welke manier kan je die motivatie voor ogen blijven houden, ook op moeilijke momenten?
Het stellen van en streven naar bepaalde doelen Welke korte- en langetermijndoelen heb je? Hoe kan je deze opdelen in haalbare stappen?
Doelen omzetten in concrete acties Wat heb je nodig om deze stappen te zetten en doelen te bereiken? Kunnen we samen één van deze stappen of uitdagingen aangaan?
Het zoeken naar en in kaart brengen van steun- en hulpbronnen Welke hulp- en steunbronnen heb je momenteel? Hoe kan je dit netwerk versterken? Wie zou je hiervoor kunnen inschakelen?
Het overbruggen van wachttijd (opname/ambulante hulp)
Op zoek gaan naar een geschikte hulpverlener Welke soort hulp of therapie zouden voor jou het meest helpend kunnen zijn? Welke vragen of twijfels heb je rond ‘in therapie gaan’?
Enzovoort

Voor wie?
‘Wegwijzers’ is een aanbod voor mensen met een eetprobleem- of stoornis en mensen met het vermoeden daarvan. Dit ongeacht de leeftijd, de fase waarin men zit of hoeveel ervaring men al met hulpverlening heeft. We vertrekken vanuit de vraag en noden van de cliënt.

Door wie?
AN-BN vzw is een patiënten- en familieorganisatie die werkt rond eetstoornissen. Binnen deze werking engageren hulpverleners in opleiding zich om cliënten een toegankelijk, laagdrempelig en gratis aanbod te bieden. Deze begeleidingen gebeuren onder supervisie.

Praktisch
Een traject van 4 sessies (60 min/sessie). Deze momenten worden onderling afgesproken tijdens de eerste sessie.

Locatie: Inloophuis ANBN, Blijde Inkomststraat 113, 3000 Leuven (gebouw achteraan)
Kostprijs: gratis voor leden van ANBN (10€/jaar)
Aanmelden: jiska@anbn.be