Individueel traject: Wegwijzers

Wat is ‘Wegwijzers’?
Wegwijzers is een individueel traject waarbij we verkennend en/of ondersteunend werken. Tijdens het eerste gesprek verkennen we de moeilijkheden die je ervaart, bekijken we jouw hulpvraag en bespreken vervolgens een manier van aanpak op maat. Hiermee gaan we samen aan de slag! De focus ligt hierbij op jouw eetprobleem of eetstoornis, maar er wordt voldoende tijd en ruimte gemaakt om ook andere moeilijkheden, bezorgdheden en uitdagingen te bespreken.

Voor wie?
Wegwijzers is een traject voor mensen met een eetprobleem of -stoornis of mensen met het vermoeden daarvan. Dit ongeacht je leeftijd, de fase waarin je zit of hoeveel ervaring je al met hulpverlening hebt. We vertrekken steeds vanuit jouw vraag en noden. Daarnaast kunnen ook naasten van een persoon met een eetstoornis die behoefte hebben aan een gesprek of luisterend oor, bij ons terecht.

Door wie?
Mijn naam is Jiska. In 2015 startte ik als vrijwilliger bij ANBN, waar ik mij al snel toelegde op individuele gesprekken en groepssessies. Vanuit deze boeiende ervaringen, uitwisseling met collega’s en het volgen van studiedagen en workshops, groeide mijn interesse en begon ik aan de opleiding Toegepaste Psychologie (Hogeschool Vives, Kortrijk). Begin 2021 rondde ik mijn stage af bij ANBN, maar blijf ik mij als vrijwilliger inzetten in onder andere deze trajecten.

Praktisch
Locatie: Inloophuis ANBN, Blijde Inkomststraat 113, 3000 Leuven (gebouw achteraan) (*online worden er momenteel geen gesprekken aangeboden)
Kostprijs: lidmaatschap + 5 euro per gesprek
(Indien de kostprijs een probleem vormt, neem dan ook gerust contact op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.)
Meer info en aanmelden: jiska@anbn.beWat kan er tijdens deze sessies zoal aan bod komen?

Het verkennen en in kaart brengen van de ervaren moeilijkhedenWelke moeilijkheden ervaar je? Hoe beïnvloeden ze op dit moment jouw leven? Waar wil je graag verandering in zien?
Het vinden of vast kunnen houden van motivatie Wat ís motivatie precies? Wat kan voor jou motiverend zijn (tijdens je herstelproces)? Op welke manier kan je die motivatie voor ogen blijven houden, ook op moeilijke momenten?
Het stellen van en streven naar bepaalde doelen Welke korte- en langetermijndoelen heb je? Hoe kan je deze opdelen in haalbare stappen?
Doelen omzetten in concrete acties Wat heb je nodig om deze stappen te zetten en doelen te bereiken? Kunnen we samen één van deze stappen of uitdagingen aangaan?
Het zoeken naar en in kaart brengen van steun- en hulpbronnen Welke hulp- en steunbronnen heb je momenteel? Hoe kan je dit netwerk versterken? Wie zou je hiervoor kunnen inschakelen?
Het overbruggen van wachttijd (opname/ambulante hulp)
Op zoek gaan naar een geschikte hulpverlener Welke soort hulp of therapie zouden voor jou het meest helpend kunnen zijn? Welke vragen of twijfels heb je rond ‘in therapie gaan’?
Enzovoort

AN-BN vzw is een patiënten- en familieorganisatie die werkt rond eetstoornissen. Binnen deze werking engageren hulpverleners in opleiding, zich om cliënten een toegankelijke, laagdrempelige en gratis begeleiding aan te bieden. Dit gebeurt onder supervisie van Els Verheyen en de stagebegeleider van de opleiding.