Individueel traject: Wegwijzers

Wat is ‘Wegwijzers’?
Wegwijzers is een individueel traject waarbij we verkennend en/of ondersteunend werken. Tijdens het eerste gesprek verkennen we de moeilijkheden die je ervaart, bekijken we jouw hulpvraag en bespreken vervolgens een manier van aanpak op maat. Hiermee gaan we samen aan de slag! De focus ligt meestal op jouw eetprobleem of eetstoornis, maar er wordt voldoende tijd en ruimte gemaakt om ook andere moeilijkheden, bezorgdheden en uitdagingen te bespreken.

Voor wie?
Wegwijzers is een traject voor mensen met een eetprobleem of -stoornis of mensen met het vermoeden daarvan. Dit ongeacht je leeftijd, de fase waarin je zit of hoeveel ervaring je al met hulpverlening hebt. We vertrekken steeds vanuit jouw vraag en noden. Daarnaast kunnen ook naasten van een persoon met een eetstoornis die behoefte hebben aan een gesprek of luisterend oor, bij ons terecht.

Door wie?
Mijn naam is Jiska. In 2015 startte ik als vrijwilliger bij ANBN, waar ik mij al snel toelegde op individuele gesprekken en groepssessies. Vanuit deze boeiende ervaringen, uitwisseling met collega’s en het volgen van studiedagen en workshops, groeide mijn interesse en begon ik aan de opleiding Toegepaste Psychologie (Hogeschool Vives, Kortrijk). Begin 2021 rondde ik mijn stage af bij ANBN, maar ik blijf mij met veel enthousiasme als vrijwilliger inzetten in onder andere deze trajecten.

Praktisch
Locatie: Inloophuis ANBN, Blijde Inkomststraat 113, 3000 Leuven (gebouw achteraan) (*online worden er momenteel geen gesprekken aangeboden)
Kostprijs: lidmaatschap + 5 euro per gesprek (Indien de kostprijs moeilijk voor je is, neem dan ook gerust contact op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.)
Meer info en aanmelden: jiska@anbn.be

ANBN vzw is een patiënten- en familieorganisatie die werkt rond eetstoornissen. Binnen deze werking engageren hulpverleners zich om cliënten een toegankelijke en laagdrempelige begeleiding aan te bieden. Dit gebeurt onder supervisie van Els Verheyen (klinisch psycholoog en cliëntgericht psychotherapeut).