Wat en wie is ANBN?

Wat is ANBN?
De vereniging Anorexia Nervosa - Boulimia Nervosa is een informatie- en ontmoetingsplaats waar iedereen met vragen of zorgen rond eetstoornissen welkom is. De vereniging ANBN bestaat sinds 1980 en heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Centraal staat zelfhulp bij eetstoornissen: mensen helpen mensen.

Een beetje geschiedenis…
In 1980 verzamelden een aantal ouders van personen met anorexia nervosa zich voor het eerst om een eigen zelfhulpgroep op te starten. Zij gaven een tijdschrift uit (Antenne) en organiseerden praatgroepen voor en door ouders.
Na een aantal jaren kreeg ook de eetstoornis boulimia nervosa meer bekendheid, wat leidde tot een naamsverandering. Van 'Vereniging Anorexia Nervosa' werd het 'Vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa'.

Sinds eind de jaren ’90 vond een steeds groter aantal mensen met een eetstoornis de weg naar ANBN. Zo werd voor hen een online forum opgezet en organiseerden vrijwilligers regelmatig uitstappen om lotgenoten te ontmoeten.
Vanaf de opening van het Inloophuis in Leuven in 2005 deden steeds meer mensen een beroep op de vrijwilligers van ANBN. De vereniging bereikte hiermee een breder publiek: mensen met andere vormen van eetstoornissen, familieleden en vrienden, scholieren, studenten, scholen en andere verenigingen.

Over onze missie en visie en de waarden die wij als vereniging willen uitdragen kan je hier meer lezen.

Dankzij de financiële steun van de Nationale Loterij, giften van donateurs, de ledenbijdragen en de organisatie van eigen evenementen kan de vereniging haar activiteiten organiseren en verder uitbouwen.

Wie is ANBN?
Raad van Bestuur
Onze Raad van Bestuur bestaat uit drie leden. Alle leden hebben een persoonlijke ervaring met eetstoornissen, en een nauwe band bij het inhoudelijke reilen en zeilen van ANBN doordat ze zich zelf als vrijwilliger bij activiteiten inzetten. De Raad van Bestuur komt zes keer per jaar samen.
De Algemene Vergadering bestaat uit de bestuurders en minstens één extra lid. De Algemene Vergadering stippelt het algemene beleid uit en is het hoogste beslissingsorgaan. Zij komt minstens één keer per jaar samen. 

Voorzitter
Els Verheyen

Secretaris
Jiska Beterams

Penningmeester
Bernadette Rubbrecht

Vrijwilligers
ANBN is een organisatie die werkt met (ervaringsdeskundige) vrijwilligers. Ons team bestaat momenteel uit ongeveer 40 vrijwilligers die elk op hun eigen manier en naar eigen vermogen een steentje bijdragen. 

Wil jij je ook graag engageren als vrijwilliger? Dan vind je hier meer informatie!