Missie en visie

Missie
Onze vereniging biedt een informatie- en ontmoetingsplaats voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. De vereniging wil samen bouwen aan een gemeenschap waar mensen elkaar in een veilige en positieve sfeer kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. Verder wil ANBN mensen informeren over eetstoornissen op basis van ervaringsdeskundigheid.

Visie
De activiteiten van ANBN berusten op drie pijlers:

 1. Informeren: we geven informatie en advies over eetstoornissen.
  ANBN maakt iedereen wegwijs die op zoek is naar informatie over eetstoornissen (anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis en andere vormen). In de zoektocht naar gepaste hulp biedt onze vereniging haar expertise aan, opgebouwd door ervaringsdeskundigheid en de samenwerking met professionele hulpverleners.
 2. Ontmoeten: we bieden een ontmoetingsplaats voor iedereen die nood heeft aan een luisterend oor.
  ANBN vereniging brengt mensen samen in het Inloophuis in Leuven, bij de Infomobiel en via Facebook en chat. Daarnaast worden in deelwerkingen in verschillende provincies ontmoetingsmomenten georganiseerd.
 3. Delen: we bieden een community waar het delen van ervaringen centraal staat.
  Onze ervaringsdeskundigen bieden een luisterend oor aan iedereen die daar nood aan heeft. Tijdens de activiteiten ontmoeten lotgenoten elkaar om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Zowel personen met een eetstoornis als mensen uit hun omgeving zijn welkom.

Waarden
Eigen aan onze vereniging zijn volgende kernwaarden:

 1. Vrijheid
  Iedereen is vrij om contact op te nemen en langs te komen. De (virtuele) deur staat steeds open. 
  Niets 'moet'. Mensen die langskomen of deelnemen aan een activiteit worden nergens toe verplicht.
  De vereniging draag (h)erkenning en openheid hoog in het vaandel.
  We zetten samen zowel kleine als grote stappen om jouw doel op jouw tempo te bereiken.
 2. Vertrouwen
  De vereniging respecteert ieders grenzen.
  We werken met ervaren en opgeleide vrijwilligers die mensen ondersteunen in hun persoonlijke zoektocht naar hulp en herstel. Zij gaan discreet om met informatie.
 3. Optimisme
  De vereniging wil begrip, steun en warmte bieden in een positieve omgeving waar ruimte is voor een lach en een traan.