Opleiding voor vrijwilligers – 2

Tweede module

In deze tweede module vertellen we je graag wat meer over enkele denkkaders die we binnen ANBN gebruiken.

Deze kaders helpen je om bepaalde ervaringen onder woorden te brengen, ze geven kapstokken van kennis en ze helpen om in gesprek te gaan met bezoekers. 
Zo leer je uitleggen welke eetstoornissen er zijn, wat een eetstoornis is en welke mogelijke oorzaken zijn.
Verder leer je herkennen hoe mensen in mindere of meerdere mate gemotiveerd kunnen zijn, en wat je daarmee kan doen.
Daarbij leer je dat bezoekers steeds de regie voor hun proces zelf in handen houden. Dat betekent dat wij hun problemen niet moeten oplossen, maar dat we hen wel opties kunnen aanreiken en samen kunnen zoeken.

Bekijk hier de tweede module.

 

 

 

In dit document vind je enkele vragen en casussen, die je kan invullen na het bekijken van de tweede module.
Neem het document door en noteer wat dingen voor jezelf. Dit zal je helpen in jouw rol als vrijwilliger. 

Nu je aan het einde bent gekomen van deze tweede module plannen we graag een nieuw contactmoment in.
Hoe is het doorlopen van de modules verlopen? En voor welke activiteiten wil jij je engageren? 
Neem contact op per mail (els@anbn.be en jiska@anbn.be), zodat we even kunnen kijken hoe we verder afspreken (fysiek in Leuven of online).