Koop&Steun

Doe jij regelmatig online aankopen? Dan kan je ons op een heel eenvoudige manier een financieel duwtje in de rug bezorgen!

Registreer je op Koop&Steun en doe vanaf nu je online aankopen via deze website.

Wat kost het je? Geen cent extra!

Wat levert het je op? Bij elke online aankoop verzamel je steunpunten, die je kan toewijzen aan een goed doel.

Wat levert het ANBN op? ANBN is één van de goede doelen waar je jouw steunpunten aan kan toewijzen.

Hoe meer steunpunten we verzamelen, hoe meer geld we inzamelen.

Met dit geld kunnen onze vrijwilligers nog meer mensen informeren en ondersteunen. We kunnen hun vervoersonkosten betalen, opleidingen of bijscholingen aanbieden, en vooral ook heel wat activiteiten organiseren zoals praatgroepen, een ANBN-weekend en andere ontmoetingsmomenten, waarbij vb. huur voor een ruimte betaald moet worden.

Knipsel