IK-boodschap

Ik-boodschappen werken beter dan jij-boodschappen wanneer je iemand aanspreekt op zijn gedrag.
Ze komen minder verwijtend over en bevorderen op die manier een sfeer van samenwerking.

Een jij-boodschap zegt: jij doet iets fout.
Een jij-boodschap wijst naar de ander en heeft als risico dat de ander ontkent of in de verdediging schiet.
Dit leidt de aandacht af van wat je wil bereiken.

Een ik-boodschap zegt: ik zou het graag anders zien.
Een ik-boodschap nodigt je gesprekspartner uit om begrip op te brengen voor jouw kant van de zaak.
Met een ik-boodschap houd je het bij jezelf. Als je bij jezelf blijft, kan de ander daar niks aan af doen.
Je zegt immers hoe iets voor jou aanvoelt. Ook al is dat misschien niet fijn om te horen, het is jouw persoonlijke ervaring.

Voorbeelden:

Jij-boodschap: Jij laat nooit horen hoe het met je gaat.
Ik-boodschap : Ik zou graag beter op de hoogte blijven van hoe het met je gaat.

Jij-boodschap : Jij begint steeds over iets anders te praten.
Ik-boodschap : Ik vind het lastig om over zoveel dingen tegelijk te praten.

Jij-boodschap : Jij geeft geen antwoord op mijn vraag.
Ik-boodschap : Ik zit nog steeds met die vraag.

Ik begrijp het. Begrijp jij het? 

Afbeelding van videoplasty via Pixabay

Vertel wat je nodig hebt

Stap één is dus om concreet te benoemen wat je opmerkt en wat dit met jou doet.

Stap twee is dan om te benoemen wat je nodig hebt van de ander.

Voorbeeld:
Ik zou graag beter op de hoogte blijven van hoe het met je gaat. Ik zou graag hebben dat je me wekelijks even een berichtje stuurt.
Ik vind het lastig om over zoveel dingen tegelijk te praten. Ik heb het nodig om wat meer structuur in het gesprek te krijgen.
Ik zit nog steeds met die vraag. Ik wil van jou graag een antwoord.

Vraag om een engagement

Als derde stap vraag je aan de ander om een engagement: kan je dat voor me doen, zie je dat zitten, tegen wanneer zou je dat kunnen doen, kan je me daarbij helpen,…?

Op deze manier help je de ander beter begrijpen welke impact zijn/haar/hun gedrag op jou heeft, wat jij nodig hebt en wat je daarin verwacht of verlangt van de ander.

Hierop kan de ander opnieuw aangeven met een IK-boodschap wat deze vraag met hem/haar/hen doet.

Verbindende communicatie

Dit zijn de principes van geweldloze of verbindende communicatie (ontwikkeld door Dr. Marshall Rosenberg).
Lees ook meer over ‘geweld’ in communicatie.

Samengesteld door Els Verheyen, voorzitter ANBN