Getuigenis Mara en Els

Mensen informeren, ervaringen delen en ontmoetingskansen creëren:
dat is wat wij doen bij de zelfhulpvereniging ANBN!
Voor mensen met een (vermoeden van) eetstoornis
EN voor hun naasten staan we klaar.
Mara en Els getuigen over wat ANBN voor hen betekent!
Met dank aan Schoenen Torfs voor de steun en het vertrouwen!