Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen zijn personen die zelf cliënt of patiënt in de geestelijke gezondheidszorg zijn (geweest) en die hun ervaring professioneel inzetten om anderen te ondersteunen.
De belangrijkste taak van een ervaringsdeskundige is om mensen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen bij hun persoonlijk herstelproces en het hervinden van hun identiteit. Daarnaast kunnen zij zich ook engageren om de patiëntenparticipatie te vergroten, om patiëntenrechten te helpen bewaken, om teams te ondersteunen in een herstel-ondersteunende werking of mee te werken op beleidsmatig niveau. Zij kunnen hiervoor bijkomende opleidingen hebben gevolgd, vb. tot ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg, coach, …

Familie-ervaringsdeskundigen zijn naasten van een persoon met een psychische kwetsbaarheid die zich inzetten om andere familieleden te ondersteunen. Ook zij kunnen zich inzetten op het niveau van persoonlijke begeleiding, groepsbegeleiding, teamoverleg of beleidsadvies.

Ervaringsdeskundigen
In Vlaanderen zijn er enkele ervaringsdeskundigen (bij eetstoornissen) actief die je tegen een vergoeding kunnen ondersteunen via persoonlijke begeleiding. Naast hun ervaringsdeskundigheid hebben sommigen van hen ook bijkomende opleidingen gevolgd tot coach of therapeut.

Magali Thomassen – Moving Magic – creatieve therapie – Kessel-Lo

Mireille Van Meegen – Ervaringsdeskundige Herstelcoach (Pelt)

Olivia Poppe – Coaching

Ben jij zelf aan de slag als ervaringsdeskundige bij eetstoornissen? Geef ons een seintje, zodat we jouw gegevens kunnen aanvullen.