Enkele mythes ontkracht – deel 1

De mate van ondergewicht bepaalt hoe ernstig mijn eetprobleem is…
Niet waar. Je gewicht heeft niets te maken met de ernst van je eetprobleem. Ook als je eetstoornis aan de buitenkant niet zichtbaar lijkt, kan je met een ernstig eetprobleem te maken krijgen. De ernst heeft meer te maken met hoe je over jezelf denkt en hoe belangrijk eten en gewicht in je leven geworden zijn. Ben je overdag veel bezig met hoe je eruit ziet, welke indruk je maakt op anderen, afwegen hoeveel je gegeten hebt en wat je nog wel of niet zou mogen eten,…? Wordt je humeur bepaald door het getal op de weegschaal? Heb je het gevoel dat je ‘moet’ bewegen of opletten op wat je eet? Dit zegt veel meer over de ernst van je problemen, dan je gewicht.

De mate van ondergewicht bepaalt of ik wel of niet recht hebt op hulp…
Niet waar. Hiervoor geldt natuurlijk hetzelfde als bovenstaande. Ook iemand die er op het eerste gezicht normaal en gezond uitziet kan grote problemen hebben met zichzelf en hoeveel waarde je hecht aan eten. Je kan er zelfs lichamelijk slecht aan toe zijn, vb. door erg eenzijdig te eten of door tekorten in vitaminen en mineralen (vb. door frequent braken, eenzijdig eten, enz.).

Anorexia is gevaarlijker voor je lichaam. Boulimia niet…
Niet waar. Anorexia nervosa mag dan soms ernstiger lijken omdat een ondergewicht er ongezond en ziek ‘uitziet’, iemand met boulimia heeft ondanks een mogelijk normaal gewicht net zo goed kans op ernstige lichamelijke kwalen.

Aan anorexia kan je overlijden. Aan boulimia niet…
Niet waar. Zoals hierboven beschreven heeft boulimia net zo goed kwalijke gevolgen voor het lichaam als anorexia nervosa. De reden van overlijden bij eetstoornissen kan te wijten zijn aan een ondergewicht, maar ook aan een tekort aan mineralen zoals vb. kalium. Dit kan leiden tot een hartstilstand. En dit kan zeker ook bij boulimia nervosa voorkomen.
Bovendien kunnen er naast lichamelijke oorzaken, ook psychische oorzaken zijn voor overlijden bij eetstoornissen. Eén van de mogelijke oorzaken van overlijden is bijvoorbeeld suïcide. En dat kan zowel bij mensen met anorexia als met boulimia voorkomen. Ze kunnen zich beide namelijk net zo goed erg ongelukkig en depressief voelen.

Samengesteld door Els Verheyen, voorzitter ANBN