De therapeutische relatie

Download hier de fiche

Download hier de bijlage

 

Dit product kwam tot stand in het kader van de bachelorproef van Jiska Beterams, in functie van het behalen van het diploma bachelor Toegepast Psychologie (klinische psychologie) aan de Hogeschool VIVES. Wil je graag gebruik maken van dit product, doe dit dan met respect voor de auteursrechten: vermeld steeds mijn naam, neem contact op voor toelating om dit product ruimer te gebruiken: jiska@anbn.be

Het volledige onderzoeksrapport kan verkregen worden via jiska@anbn.be