Week van de GGZ- Dankbaarheid

Soms nemen we teveel vanzelfsprekend wat we hebben en meemaken aan ervaringen.
Door stil te staan bij de vraag waar we dankbaar voor zijn, kunnen we opnieuw aandacht leren geven aan de dingen die ons leven waardevol maken, die ons deugd doen, die ons energie geven enz.

Een bekende oefening die je kan doen, is het bijhouden van een dankbaarheidsdagboek.

Sta bij het schrijven stil bij wat jouw eigen aandeel is in het opmerken of ervaren van momenten of situaties die je dankbaar maken.
Wat je aandacht geeft, groeit. Door je aandacht te focussen op datgene wat je dankbaar maakt, kan je voelen wat er in je leven aanwezig is dat je graag wil blijven koesteren.

Een andere uitdaging die je jezelf kan geven, is het schrijven van een dankbaarheidsbrief. Deze brief schrijf je aan een persoon die je nooit eerder hebt bedankt, die wel een verschil voor je heeft betekend. Het schrijven van de brief op zich kan al deugddoend zijn. Maar misschien wil je de brief ook afgeven of voorlezen aan de bestemmeling?

Zelf heb ik een tijd geleden een paar mensen heel expliciet kunnen bedanken. Het was zo bijzonder om te merken hoe open ik me voelde, en hoe er plots een heel sterk gevoel van wederzijdse betrokkenheid was. Het was alsof ik plots ook kon zien hoe bijzonder de ander was, hoe die ander uniek was en hoe mooi dat eigenlijk is om te kunnen zien en ervaren.

Door erkenning te geven aan hoe waardevol of betekenisvol iemand voor je is geweest, groeit niet alleen die ander, maar ook jijzelf!

Samengesteld door Els Verheyen, voorzitter ANBN

Voorbeeld Dankbaarheidsdagboek