Cognitieve Therapie bij de behandeling van eetstoornissen

Om te beginnen: wat betekent dat eigenlijk, cognitieve therapie?

Cognitief heeft te maken met de manier waarop je alle info in je hersenen verwerkt en indeelt. Cognitieve therapie is dan ook een psychotherapievorm die ervan uitgaat dat niet de gebeurtenissen,  maar je gevoelens en gedachten bepalen hoe je je gedraagt. De therapie is er dan ook op gericht om negatieve gevoelens om te buigen en denkfouten te herkennen en te elimineren.

En hoe gaat dat dan in zijn werk, bij eetstoornissen?

Samen met een therapeut is het de bedoeling om de oorsprong van je denkpatronen te achterhalen en meer inzicht te krijgen in je gedragspatroon. Vervolgens train je om een nieuw gedragspatroon aan te kweken en gebeurtenissen op een andere manier te interpreteren.

Uit recent onderzoek bij cognitieve gedragstherapie bij  eetstoornissen, blijkt dat mensen die lijden aan een eetstoornis een aantal kenmerken hebben in hun hersenen. Om te beginnen hebben ze een ‘fixed’ mindset’. Het is voor hen heel moeilijk om flexibel te zijn en hun dagbesteding vb. eens op een andere manier in te vullen.

Daarnaast focussen ze zich ook extreem op details en hebben moeite om het globale beeld te zien. Vergelijk het met het oplossen van een puzzel. Iemand met een eetstoornis zal zich focussen op kleinere delen in de puzzel en deze zo trachten op te lossen, zonder daarbij veel aandacht te besteden aan het geheel.

Bij de behandeling van eetstoornissen is cognitieve gedragstherapie tegenwoordig een standaard onderdeel. Afhankelijk van hoe je als patiënt bent, wordt er gekeken hoe men jou met deze therapie het meest kan steunen en helpen. Dit gebeurt meestal aan de hand van experimenten die je aangaat. Voor iemand die compenseert, kan het een uitdaging zijn om iets calorierijker te eten zonder dit te compenseren. Voor iemand met eetbuien is het een uitdaging om zich vb. aan vaste eetmomenten te houden.

Ikzelf heb deze therapie ook gehad tijdens mijn herstel. Net zoals de behandelaar in het filmpje aangeeft, kreeg ook ik meer inzicht in de redenen waarom ik de eetstoornis-stem soms de baas over me liet spelen. Het hielp me ook veel om denkfouten te herkennen. Zwart-wit denken, gedachtelezen, personaliseren,… het zijn maar enkele voorbeelden van de gedachtekronkels die ik maakte terwijl ik onder invloed stond van mijn eetstoornis.

Het aangaan van uitdagingen is dus ontzettend belangrijk als je lijdt aan een eetstoornis. Het tempo waarin je dit doet, is aan jou om te bepalen. Het is ook afhankelijk van de ondersteuning die je hierbij hebt. Bij een opname ben je omringd met lotgenoten in een gelijkaardige situatie. Dan is het al wat ‘makkelijker’ om met hen mee te doen en voel je je niet zo ‘raar’ of ‘anders’. Als je ervoor kiest om in je thuisomgeving te herstellen, vergt het veel moed om al dan niet samen met een diëtiste of psychiater/psycholoog een uitdaging vast te leggen en deze ook uit te voeren. De kans dat je de eetstoornis-stem toch de overhand laat nemen, is bijgevolg wat groter…

Hiermee wil ik op zich geen pleidooi voeren voor een opname! Ikzelf koos er voor om thuis te herstellen omwille van sociale factoren, en uiteindelijk bereik ik ook mijn doel. De snelheid is dan misschien trager, maar het is jouw leven. Wanneer je dat beseft, helpt dit om te weten dat telkens wanneer jij ervoor kiest om die eetstoornis-stem te laten winnen, je enkel voor jezelf maar de ellende van de eetstoornis rekt. Een leven met een eetstoornis is geen leven. Het ontneemt je alle plezier en geluk. Kies daarom voor het leven en niet voor dat stemmetje! Eet die pizza of frieten als jij daar zin in hebt! Blijf niet hangen in die ‘schijnbaar veilige’ eetstoorniswereld. Er is helemaal niets veilig aan. Je maakt je voortdurend zorgen over maaltijden, je gewicht, enz. Er is veel meer in het leven dan eten! Probeer het groter geheel te zien: werk, vrienden, hobby’s, enz. Dat is allemaal veel belangrijker dan de keuze voor een boterham met choco… Laat de eetstoornis niet je leven bepalen!

Blog door Linda

Meer weten? Kijk dan zeker eens naar onderstaand filmpje!

Bron: https://www.aedweb.org/resources/resources/videos?fbclid=IwAR0sEvNjyRnXVNgcFAopP71mH1jkjrcb1H2T3t5NeAdCacHwLVXvaujR-wo