Signalen herkennen

Voor heel wat mensen met eet- en gewichtsproblemen is het lastig om tegenover zichzelf en anderen te erkennen dat eten en gewicht een te grote impact hebben op hun leven. Daarom heeft ANBN een signaalkaart uitgewerkt, waarop je heel wat kenmerken vindt die we vaker terug zien komen bij mensen met een eetstoornis. Je kan de signaalkaart hier raadplegen.

Ook onze collega’s van Eetexpert hebben een aantal checklists ontwikkeld. Deze kunnen je helpen om in te schatten hoe ernstig de moeilijkheden zijn waarmee jij of jouw naaste worstelt.

Anorexia nervosa
Boulimia nervosa
Eetbuistoornis (binge eating disorder)

Verder kan je ook de EAT-26* (Engelstalig) invullen. Dit is een van de meest gebruikte en goed onderzochte zelfrapportage-vragenlijsten, die je kan helpen om de ernst van je moeilijkheden in te schatten.

Opgelet: deze vragenlijsten en checklists zijn onvoldoende om (zelf) een diagnose te stellen. Hiervoor verwijzen we je naar professionele hulpverleners.

Wij gaan er bij ANBN van uit dat je altijd het recht hebt om hulp in te schakelen, ongeacht hoe ernstig je problemen zijn. Wat is het belangrijkste criterium om hulp te zoeken? Dat jij zelf het gevoel hebt dat je vastloopt in je leven, dat je teveel in beslag genomen wordt door gedachten aan eten, lichaamsgewicht en -vorm, aan hoe mensen over je denken en of je wel ‘goed genoeg’ bent,… 

Herken je jezelf in verschillende kenmerken?
Lees dan verder op deze website over de verschillende eetstoornissen en waar je terecht kan voor hulp. 

Herken je signalen bij iemand uit jouw omgeving?
Lees dan verder op deze website over de verschillende eetstoornissen en waar je terecht kan voor hulp
Je kan ook onze ‘hoe reageren‘-kaart raadplegen, hierop vind je terug welke eerste stappen je kan zetten om jouw naaste te ondersteunen. Je kan deze kaart hier terugvinden.

* Garner et al. (1982). The Eating Attitudes Test: Psychometric features and clinical correlates. Psychological Medicine, 12, 871-878.