Signalen herkennen

Voor heel wat mensen met eet- en gewichtsproblemen is het lastig om tegenover zichzelf en anderen te erkennen dat eten en gewicht een te grote impact hebben op hun leven. Daarom heeft ANBN een signaalkaart uitgewerkt, waarop je heel wat kenmerken vindt die we vaker terug zien komen bij mensen met een eetstoornis. Je kan de signaalkaart hier raadplegen.

Verder kan je ook meer lezen over de verschillende soorten eetstoornissen: anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis en andere minder bekende eetstoornissen

Als naaste ben je wellicht ook benieuwd hoe het herstelproces eruit kan zien en wat er nodig is om te kunnen herstellen. Daarover lees je meer onder de titel ‘Over herstel‘ (en de subpagina’s). 


Ook onze collega’s van Eetexpert hebben heel wat informatie verzameld. Dit kan je helpen om in te schatten hoe ernstig de moeilijkheden zijn waarmee jij of jouw naaste worstelt.

Hier kan je starten

Verder kan je ook de EAT-26* (Engelstalig) invullen. Dit is een van de meest gebruikte en goed onderzochte zelfrapportage-vragenlijsten, die je kan helpen om de ernst van je moeilijkheden in te schatten.

Opgelet: deze vragenlijsten en checklists zijn onvoldoende om (zelf) een diagnose te stellen. Hiervoor verwijzen we je naar professionele hulpverleners.

Wij gaan er bij ANBN van uit dat je altijd het recht hebt om hulp in te schakelen, ongeacht hoe ernstig je problemen zijn. Wat is het belangrijkste criterium om hulp te zoeken? Dat jij zelf het gevoel hebt dat je vastloopt in je leven, dat je teveel in beslag genomen wordt door gedachten aan eten, lichaamsgewicht en -vorm, aan hoe mensen over je denken en of je wel ‘goed genoeg’ bent,… 

Herken je jezelf in verschillende kenmerken?
Lees dan verder op deze website over de verschillende eetstoornissen en waar je terecht kan voor hulp. 

Herken je signalen bij iemand uit jouw omgeving?
We verzamelden informatie voor naasten op een aparte pagina. Lees verder op deze website ook over de verschillende eetstoornissen en waar je terecht kan voor hulp. Je kan ook onze ‘hoe reageren‘-kaart raadplegen, hierop vind je terug welke eerste stappen je kan zetten om jouw naaste te ondersteunen. Deze kaart kan je hier terugvinden.

* Garner et al. (1982). The Eating Attitudes Test: Psychometric features and clinical correlates. Psychological Medicine, 12, 871-878.