Scholen

 

“Op school worden we steeds vaker geconfronteerd met eetstoornissen of eetproblemen. We weten niet zo goed hoe we daar nu het best mee omgaan.”

Lessenpakket voor scholen

Scholen ontwikkelen een welzijns- of gezondheidsbeleid. Herkennen, signaleren, omgaan met en preventief optreden bij eetstoornissen horen hierbij. Om leerkrachten en scholen een steun in de rug te bieden, ontwikkelden VVGG, Eetexpert.be en Cera een wetenschappelijk onderbouwd lessenpakket over geestelijke gezondheid in secundaire scholen: Take Off

 

“Wij zijn op zoek naar een gastspreker voor onze hogeschoolstudenten. Kan u ons iemand aanraden?”

Gastlezingen

Voor leerlingen in het secundair onderwijs is een gastles mogelijk en voor studenten hoger onderwijs bieden wij een aanbod met meer gespecialiseerde kennis over eetstoornissen. Een gastles kan aangevraagd worden voor 1 tot 2 lesuren. We vragen hiervoor 40€ plus vervoersonkosten.

 

“Hoe kunnen wij als opvoeders omgaan met iemand met een eetstoornis? Hoe kan je een eetstoornis herkennen? Wat weten wij best over eetstoornissen en de aanpak ervan?”

Workshops voor leerkrachten en ouderraden

Voor leerkrachtenteams en voor ouders ontwikkelden we verschillende workshops. Je leert er meer over de ervaringswereld van personen met een eetstoornis, maar ook over de uitdagingen die mensen uit hun omgeving tegenkomen. Vrijwilligers verwerkten hun dagdagelijkse ervaringen in combinatie met meer theoretische kennis. We vragen hiervoor 100€ plus vervoersonkosten.

Zoek je nog iets anders?

Heb je andere specifieke vragen?
Samen kunnen we bekijken wat de doelstellingen en doelgroep zijn, om zo een nieuw aanbod te ontwikkelen (vb. lesmateriaal voor nieuwe doelgroep, lezing voor andere leeftijd,…). Neem vrijblijvend contact met ons op.