Over eetstoornissen

Eetstoornis of eetprobleem?

Eten moet iedereen doen om normaal te kunnen functioneren en in leven te blijven. Eten is daarnaast ook een sociaal gebeuren: we eten omdat het lekker of gezellig is, om iets te vieren en soms ook als troost.

Wanneer je regelmatig eet en voldoende beweegt, zal je op een gezond gewicht blijven en is er niets aan de hand. Soms kan het eten je meer en meer gaan bezighouden. Misschien voel je je onzeker over je uiterlijk of denk je dat je te dik bent, ga je minder eten om af te vallen of af en toe heel veel eten om jezelf te troosten. Hierdoor kan je je meer gespannen en ongelukkig gaan voelen. We spreken dan over een eetprobleem.

Bij een eetprobleem zijn de klachten minder uitgesproken en voldoen ze niet aan de diagnostische criteria van een eetstoornis. Je psychische gezondheid kan er wel onder lijden en ook je sociale leven kan erdoor worden belemmerd, maar je hele hoofd en leven worden niet volledig door het eetprobleem ingenomen. De risico’s op lichamelijk vlak kunnen echter wel gevaarlijk zijn, dit is onder andere het geval bij een gewichtsprobleem zoals obesitas.

Een beginnende eetstoornis is te herkennen aan een aantal kenmerken, zoals:

Je wordt steeds banger om aan te komen.
Je hebt steeds vaker gedachten rond je gewicht en hoe gewicht te verliezen.
Je probeert je gewicht te beheersen door vb. extreem veel te bewegen, over te geven of laxeermiddelen te gebruiken.
Je raakt geobsedeerd door het getal op de weegschaal.
Je probeert je aan een dieet of eetschema te houden, maar hebt soms last van een eetbui.

Een eetstoornis is een ernstige en ingewikkelde psychiatrische ziekte met onderliggende oorzaken. Kenmerkend voor eetstoornissen zijn de immens grote angst om dik te worden en het verstoorde eetgedrag. Het ontwikkelt zich geleidelijk en op zo’n manier dat het je leven  en je functioneren negatief beïnvloedt, waardoor je uiteindelijk op meerdere vlakken vastloopt. De stoornis heeft namelijk ernstige lichamelijke, psychische en sociale gevolgen.

Als je een eetstoornis hebt, raden we je aan om gespecialiseerde hulp te zoeken. Dat kan eventueel ook betekenen dat je kiest voor een opname in een gespecialiseerde kliniek voor eetstoornissen. Het genezingsproces neemt vaak een lange periode in beslag, afhankelijk van de ernst en de duur van de eetstoornis.

Er bestaan verschillende soorten eetstoornissen. Lees er hier meer over.

  1. Anorexia nervosa
  2. Boulimia nervosa
  3. Binge eating disorder (eetbuistoornis)
  4. Enkele minder bekende eetstoornissen