Links

Als je op zoek bent naar meer informatie of naar andere organisaties die werken rond eetstoornissen kan je hieronder eens een kijkje nemen.

In België:

Eetexpert is een kenniscentrum voor professionele hulpverleners (huisartsen, diëtisten, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, opvoeders,...). Dit kenniscentrum verzamelt de meest recente informatie over eetstoornissen en geeft opleiding en vorming voor hulpverleners.

De Vlaamse Academie Eetstoornissen verenigt verschillende belangrijke partners in de gespecialiseerde hulp bij eetstoornissen in Vlaanderen. De VAE organiseert wetenschappelijke congressen en studiedagen.

De therapeuten bij Voedsel voor de Ziel helpen mensen met een eetstoornis én hun naasten om terug zin in het leven (en in eten) te krijgen. Zij bieden er psychotherapeutische begeleiding (individueel en in groep) door hulpverleners die expliciet hun eigen ervaringsdeskundigheid inzetten.

Groeicursus voor personen met een complexe band met eten. Kom uit je comfortzone en ga de uitdaging, telkens de eerste week van de paasvakantie. Met deskundige begeleiding door Outward Bound, diëtisten en een psycholoog.

Bij anonieme overeters kan je terecht voor zelfhulp bij dwangmatige eetproblemen. Zij organiseren op verschillende plaatsen in Vlaanderen zelfhulpgroepen voor personen met een eetstoornis.

Voor sporters met eetproblemen werd een speciale website opgericht. Iedereen met vragen over de combinatie (top)sport en eetstoornissen kan hier terecht.

ANBN is lid van het Vlaams Patiëntenplatform. Bij hen kom je meer te weten over je rechten en plichten als patiënt. Zo hebben ze een aantal interessante brochures over patiëntenrechten, verzekeringen en solliciteren met een chronische ziekte of aandoening. Die vind je hier.

UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. We willen samen streven naar een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg in een wereld zonder stigma’s.

 

Kom je uit een opname of zoek je steun en lotgenoten? Kijk dan op de weer-op-gang kaart van OPGanG: de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid, waar ANBN ook lid van is.

Similes is een vereniging voor wie zorg draagt voor iemand die psychisch kwetsbaar is. Ze bieden o.a. informatie en ontmoetingsmomenten.

MoodSpace is een plek voor studenten. Vol betrouwbare info, tips en zelfhulp om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren. Met ruimte voor verhalen van studenten, peptalk en wegwijzers naar een luisterend oor. Dé check en het duwtje in de rug voor je mentale gezondheid dus.

In Nederland:

Nederlandse pro-recovery website voor jongeren over eetstoornissen en zelfbeeld.

Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen.

De hulpverleners bij Human Concern zijn ervaringsprofessionals. Dit wil zeggen dat zij zelf een eetstoornis hebben overwonnen en nu vanuit hun ervaring en hun opleiding als hulpverlener andere mensen met een eetstoornis verder helpen.

Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie die hulp en ondersteuning biedt aan mensen met een eetstoornis zoals anorexia, boulimie en eetbuistoornis. Zij hebben in Rotterdam een JIJ-huis waar je welkom bent.

In Franstalig België:

MIATA is onze Waalse zustervereniging. Je vindt hier meer informatie over eetstoornissen en hulp in Wallonië.

Voor familie en vrienden van personen met een psychische kwetsbaarheid (Brussel en Wallonië)

 

Plate-forme de concertation en santé mentale du Brabant Wallon

Dit platform beschikt o.a. over een kaart met daarop verschillende organisaties waar je hulp kan vinden.

Engelstalig aanbod:

National Eating Disorders Association is een Noord-Amerikaanse organisatie.

Jaarlijks wordt de Wereld Eetstoornis Actiedag georganiseerd op 2 juni.

B-EAT is onze zustervereniging in het Verenigd Koninkrijk

De Academy for Eating Disorders is een internationale vereniging die onderzoek stimuleert en informatie en bronnen verzamelt en verspreidt.

De Australische National Eating Disorders Collaboration verzamelt heel wat boeiend materiaal, zoals e-learnings.