Hoe reageren?

Herken je verschillende signalen van de signaalkaart of de checklists bij jouw kind, partner of iemand anders uit je omgeving? Onderstaande tips kunnen je helpen om deze persoon te ondersteunen.

Stap 1: signalen herkennen
Een eetstoornis herkennen is niet altijd eenvoudig. Mensen met een eetstoornis houden hun moeilijkheden vaak verborgen en worstelen nogal eens met ontkenning of schuldgevoelens. Toch is het tijdig signaleren van problemen erg belangrijk om ook snel hulp te kunnen bieden. Wanneer je meerdere signalen van een eetstoornis herkent, ga dan over naar stap 2.

Stap 2: fase of probleem?
Niet elk signaal rond eetproblemen wijst meteen op een eetstoornis. Het komt wel voor dat mensen een fase hebben waarin ze problematisch met eten omgaan, waar ze vanzelf terug uitgroeien. Als de signalen echter regelmatig of steeds vaker voorkomen en blijven duren ga je best over naar stap 3.

Stap 3: gesprek waar je concreet benoemt en luistert
In deze stap spreek je de persoon in kwestie aan. In de eerste plaats is het belangrijk dat je vanuit jezelf spreekt. Bv.: “Ik merk dat je de laatste tijd wat minder eet.” of “Ik maak me zorgen om je. Ik heb de indruk dat je het moeilijk hebt. Wil je er iets over vertellen?” Wat je beter niet kan doen is verwijten maken. Bv.: “Je eet te weinig, je moet meer eten!” of “Je bent niet goed bezig!” Wanneer je tot de conclusie komt dat er meer aan de hand is, kan je best overgaan naar de volgende stap. Ook wanneer de persoon zelf de ernst van het probleem niet inziet, is het belangrijk om hulp te zoeken.

Stap 4: schakel hulp in
Een eetstoornis kan psychisch een zware last worden. Niet enkel voor de persoon met de eetstoornis, maar ook voor zijn of haar omgeving. Probeer deze last niet alleen te dragen, maar schakel tijdig hulp in. Praat erover met een ouder, leerkracht, vertrouwenspersoon, CLB-consulent of een andere hulpverlener. Deze mensen beschikken over de nodige kennis om jou en de persoon in kwestie te helpen.