DVD

In het Inloophuis kan je een selectie aan beeldmateriaal bekijken. Indien je dit graag wil, kunnen we zorgen voor een nabespreking met een ervaringsdeskundige (vb. bij een klasbezoek of groepsgesprek).


DVD’s kunnen niet uitgeleend worden.