“Derde prijs VAE-posterprijs”

Person

"Posterwedstrijd Vlaamse Academie Eetstoornissen"

Op dinsdag 10 oktober 2017 werd op de Werelddag Geestelijke Gezondheid ook het zevende jaarlijkse congres van de Vlaamse Academie Eetstoornissen georganiseerd.


Voor deze gelegenheid had onze vrijwilligster Anna een abstract ingediend voor de posterwedstrijd. Elk jaar worden daar de drie beste posters uitgekozen en beloond met een geldprijs (1ste prijs 300€, 2de en 3de prijs 100€).


Wat waren we supertrots en enthousiast toen de poster over E-mental Health met de derde prijs mocht gaan lopen!


E-Mental Health bij eetstoornissen en verwante moeilijkheden


Anna Debaetselier 1 & Mara Reynders 2
1 sociaal-cultureel werker & vrijwilligster AN-BN vzw; 2 psychotherapeut Voedsel voor de Ziel & vrijwilligster AN-BN vzw


Doel: Bij E-Mental health maakt men gebruik van informatie- en communicatietechnologie om welzijn en geestelijke gezondheidszorg te ondersteunen of verbeteren. Verder biedt het voor hulpverleners mogelijkheden voor preventie, diagnostiek, behandeling en opvolging op lange termijn. Voordelen zijn dat grote groepen bereikt kunnen worden, met toch ook kans op gepersonaliseerde feedback. Er bestaat nog geen overzicht van online hulpmogelijkheden bij eetstoornissen en verwante moeilijkheden.


Methode: Aan de hand van kwaliteitscriteria als privacy en anonimiteit, evidence based, gratis/betalend, bruikbaar in therapie en taal werden verscheidene online hulpverleningstools onderzocht. Het gaat hierbij om eetstoornis herstel sites, eetstoornis herstel apps, meditatie apps, mental health apps (diverse problemen) en online modules bij eetstoornissen en verwante moeilijkheden (angst, depressie en suïcide).


Resultaten: Uit het kwaliteitsonderzoek kunnen we besluiten dat er geen Nederlandstalige eetstoornis herstel apps zijn, maar het Engelstalig aanbod is sterk: Jourvie, Recovery Record en Rise Up + Recover. Wat betreft Mental Health Apps bevelen we in het Nederlands Psymate, BackUp en OnTrackAgain aan en in het Engels Mindshift, T2 Mood Tracker, What’s Up?, CBT Thougt Record Diary en Wellmind. Een speciale aanbeveling verdient Onlinedagboek.be, dat kan gebruikt worden als onderdeel van een therapie en een aantal voordelen vertoont tegenover vb. het mailen van dagboekfragmenten.


Conclusie: Voornamelijk Engelstalige online tools zijn beschikbaar voor herstel bij eetstoornissen. Enkele websites en apps kunnen ingezet worden in therapie of bij onderzoek. Verder onderzoek dient uit te wijzen wat de inzetbaarheid en werkzaamheid van deze tools kunnen zijn in Vlaanderen en hoe deze middelen verder verspreid kunnen worden.


chat

Je kan de poster met het overzicht aan websites en apps hier online bekijken: Poster Anna Debaetselier