9 waarheden

De Academy of Eating Disorders (AED) publiceerde 9 waarheden die de mythes en vooroordelen bij eetstoornissen helpen ontkrachten. Ook ANBN staat achter deze gefundeerde uitspraken.

De cast van de film ‘To the Bone’ vindt sensibilisering bij eetstoornissen erg belangrijk. Daarom vertellen ze je wat deze 9 waarheden zijn. Onder het filmpje kan je de Nederlandse vertaling lezen. 

Waarheid #1
Veel mensen met een eetstoornis zien er gezond uit, maar kunnen ontzettend ziek zijn.

Waarheid #2
Gezinnen zijn niet dé oorzaak van eetstoornissen, maar kunnen voor de patiënt en de hulpverlener een goede bondgenoot zijn.

Waarheid #3
Een eetstoornis leidt tot een gezondheidscrisis die het persoonlijke en gezinsleven ontwricht.

Waarheid #4
Het hebben van een eetstoornis is geen keuze. Wel is een eetstoornis een ernstige ziekte die biologisch beïnvloed wordt.

Waarheid #5
Eetstoornissen discrimineren niet. Ze komen voor bij mensen van alle geslachten, leeftijden, etniciteiten, lichaamsvormen en gewichten, seksuele oriëntaties en sociaal economische statussen.

Waarheid #6
Eetstoornissen gaan gepaard met een verhoogd risico op zowel suïcide als somatische complicaties.

Waarheid #7
Erfelijkheid en omgevingsinvloeden spelen samen een belangrijke rol in het ontstaan van eetstoornissen.

Waarheid #8
Genen alleen kunnen niet voorspellen wie een eetstoornis zal ontwikkelen.

Waarheid #9
Volledig herstel van een eetstoornis is mogelijk. Vroeg detectie en snelle interventie zijn belangrijk.