In samenwerking met ANBN organiseert de praktijk “het rASSter” non-verbale therapie voor personen met een eetstoornis (vanaf 16 jaar).

 

Wie ben ik?

claudia

Mijn naam is Claudia. In 2014 studeerde ik af als ergotherapeut aan de PXL te Hasselt en in 2016 behaalde ik mijn diploma als Auti-Coach aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Ik heb een grote interesse in de doelgroep ‘autisme’  en werk op moment voornamelijk binnen deze sector. Zo begeleid ik kinderen (en hun ouder)  met autisme (en verstandelijk beperking)  in hun vrije tijd. Ik leer deze kinderen zoveel mogelijk de dagelijkse vaardigheden om hun zelfstandigheid te vergroten.

Daarnaast begeleid ik personen met psychische problemen. Als ervaringsdeskundige zie ik het als mijn ‘taak’ om personen met een eetstoornis en/of depressie te helpen in hun weg naar herstel. Omdat er al meer dan genoeg psychologen zijn en veel te weinig (om niet te zeggen geen) non-verbale therapeuten zijn  binnen de ambulante sector wou ik me graag specialiseren in deze tak van de gezondheidszorg.

 

Het rASSter

Het rASSter is een multi-functionele praktijk voor kinderen, jongeren en (jong)volwassen met allerhande problematieken waaronder: leerproblemen of –stoornissen (problemen met taal/rekenen, dyscalculie, aandachtsproblemen, problemen met werkhouding, schrijfproblemen,…) , ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD, verstandelijke beperking) en psychische problemen (depressie, angsten, eetstoornissen,…) .

 De naam het “rASSter” komt van de letterlijke benaming van een raster. Een raster bestaat uit verschillende cellen met elk een eigen inhoud. Er kunnen steeds cellen worden toegevoegd of weggelaten. De inhoud van een cel kan veranderd worden. Dit symboliseert de uniekheid van elke persoon. Iedereen is anders. En elk raster heeft een andere inhoud.

Ik als therapeut tracht de inhoud van de verschillende cellen in kaart te brengen. Wat zijn jouw sterke kanten en hoe kunnen we deze inzetten om eventuele beperking constructief aan te pakken?

 

Non-verbale therapie

Non-verbaal betekent letterlijk “zonder woorden”. Dit wil niet zeggen dat we niet zullen praten of geen woorden zullen geven aan wat er gebeurt, maar dat de nadruk voornamelijk ligt op het doen en het ervaren. Er zullen verschillende soorten materialen (vb: tekenmaterialen, papier, klei, verf,…) aangereikt worden waarmee jij je innerlijke wereld in beeld kunt brengen. Het werken met materiaal kan bovendien veel los maken. Tijdens de sessies krijg je zeker de kans om al deze gevoelens en gedachten een plaats te geven.

Er zal thema-gericht gewerkt worden. Aan de hand van deze thema’s kan de deelnemer inzicht krijgen in zichzelf en stappen vooruit zetten in de weg naar herstel. Thema’s die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld perfectionisme, faalangst, vrouwelijkheid, lichaamsbeeld, zelfbeeld enzoverder.

Je hoeft zeker geen kunstenaar te zijn of kennis/vaardigheden te hebben over de verschillende materialen. Jij als deelnemer leert te ervaren wat het materiaal jou te bieden heeft. Het gaat om het proces die de deelnemer ervaart tijdens het werken.

 

Het verloop van een sessie

Er zal steeds gestart worden met een ontspannende oefening om in verbinding te komen met jezelf. Na de uitleg kan je aan de slag met materiaal naar keuze. Je krijgt ruim de tijd om de opdracht af te werken. Daarna volgt een nabespreking. De sessies worden steeds beëindigd met een ontspannende oefening zodat je rustig naar huis kan.

 

Belangrijke noot

Het doel van de sessies is om te werken aan herstel. De nadruk ligt op onderliggende thema’s zoals perfectionisme, faalangst, zelfbeeld, vrouwelijkheid enzoverder. Er zal niet specifiek ingegaan worden op symptomen, de oorzaak of de functie van de eetstoornis (al zal er zeker ruimte zijn om dit tijdens de sessies bespreekbaar te maken). Kortom, er wordt van je verwacht dat er in je hoofd nog ruimte is voor andere thema’s dan de symptomen van je eetstoornis.

 15740891_883273701809790_8472706078142317726_n